Ateneu Sant Just Desverm

Ateneu Sant Just Desvern

Carrer Ateneu, 3 Sant Just Desvern

Secció Excursionista de l'Ateneu Santjustenc

90 anys d'història

La Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc (SEAS) va ser creada l’any 1934 per un grup de joves del nostre poble encapçalats per Pere Pruna Gascon, realitzant unes primeres excursions als Pirineus i editant per primera vegada el butlletí de la SEAS. L’activitat de la Secció va acabar sobtadament l’any 1936 a causa de l’inici de la Guerra Civil, que portà a l’exili Pere Pruna.

Període de repressió franquista

Dins del període de repressió franquista, Jaume Mir Gómez va reiniciar l’any 1947 l’activitat excursionista dins d’Ateneu, havent d’amagar el nom de SEAS amb el de Club Alpino Ateneo per evitar problemes amb la dictadura. Van ser uns temps precaris i difícils per endegar una bona activitat, però malgrat tot es van fer algunes excursions i un notable concurs fotogràfic. L’activitat es va anar esllanguint fins l’any 1954 en què desaparegué del tot.

L'any 1964

L’any 1964 Fulgenci Baños acceptà l’encàrrec de la Junta de l’Ateneu de reactivar la SEAS, iniciant una tercera època que ja no s’ha aturat fins als nostres dies. Els principis també van ser difícils pel control que hi havia sobre les entitats excursionistes, però la necessitat de trencament i l’empenta dels joves d’aquells anys va fer que a l’entorn de la SEAS s’acollís molta jovenalla de Sant Just. L’any 1965 es tornà a editar el butlletí amb un número 0 que tingué continuïtat a partir del juliol de 1966 fins als nostres dies. Fulgenci Baños deixà la presidència a mans de Jordi Farràs el 1975 i des d’aleshores hem tingut els següents presidents: Daniel Cardona 1979-1985, Francesc Castillo 1985-1989, Jordi Farràs 1989-1994, Teresa Cots 1994-1995, Jordi Gironès 1996-2011 i des del 2012 Romi Porredon.

Disseny de l'escut SEAS

Pere Pruna Gascon, en la seva carta, ens conta, entre altres coses “En inici l’escut vaig armar-lo jo, ajudat certament d’idees nascudes d’altres entitats esportives de muntanya que jo admirava i de les quals, almenys d’una d’elles, era membre actiu. De les meves anades per Andalusia pels voltants de la Sierra Nevada, vaig treure’n la idea del cim nevat de Veleta; i la forma del triangle invertit, del Club Muntanyenc Barcelonès, del qual era membre. La tenda, els esquís, el piolet i la corda són afegitons que la meva inquietud muntanyenca -que sempre em domina- em feu afegir a la resta“.

Actualment

Actualment la SEAS té un bon nombre d’activitats, tant d’excursions de tota mena com de caire cultural, com són les conferències, les edicions de llibres propis i l’existència del butlletí bimestral. A partir de 2021 s’ha creat una Secció Jove i des del 2022 una Secció Infantil. Actualment la SEAS té 371 socis (Actualitzat: febrer 2024).

La SEAS està inscrita al Consell Català de l’Esport com a entitat esportiva amb el número de registre A01824 amb data 10/12/2012. NIF: G-08473076.

La SEAS forma part de:

Ateneu Sant Just Desverm

La Junta

Què fem?

Memòria Assemblea 2024​

Reglament intern