⚠️ Per formalitzar del tot l’alta de soci cal omplir i signar el FORMULARI SEPA de domiciliació bancària de les quotes. Es pot imprimir a casa, omplir-ho a mà i portar-ho a Secretariaa de l’Ateneu o es pot omplir i signar electrònicament i fer-ho arribar per correu electrònic.

 

Fer-se soci? Perquè?

L’Ateneu és l’entitat cultural de referència de Sant Just Desvern. Amb més de 100 anys de vida, amb el reconeixement institucional que representa haver rebut la Creu de Sant Jordi, ser soci de l’Ateneu és la manera d’avalar el paper de la societat civil en el món de la culturaSer soci de l’Ateneu és formar part d’un projecte col·lectiu que està pel damunt del dia a dia de les institucions públiques. L’Ateneu està allà on se’l necessita: va crear escoles quan era necessari (dues de les tres escoles públiques de Sant Just van ser creades per l’Ateneu), va crear festes tan emblemàtiques com les Festes de Tardor, i d’ençà la seva fundació ha facilitat entreteniment i formació a milers de ciutadans santjustencs.Els socis de l’Ateneu tenen descompte en el el preu de les entrades dels espectacles que s’hi representen (cicles de música clàssica, de jazz, documentals, obres de teatre, etc…). Si ens faciliteu el DNI, podreu deduir el 15% de la quota a l’IRPF.

Quotes

Les quotes actuals són:

 • Quota Ordinària: 80 €/any

 • Quota soci infantil, fins a 20 anys: 20 €/any.

 • Quota socis joves, de 21 a 30 anys: 30 €/any

A part, els membres de les diferents seccions han de pagar les quotes corresponents de les seccions. Les quotes actuals són:

 • SEAS: anuals

  • Ateneu major de 30 anys: 15 €

  • Ateneu de 9 a 20 anys: 6 €

  • Ateneu de 21 a 30 anys: 9 €

  • Protector major de 30 anys: 48 €

  • Protector de 9 a 20 anys: 13 €

  • Protector de 21 a 30 anys: 28 €

  • Fills de socis de menys de 9 anys: gratuït

 • Orfeó Enric Morera: 40 €/trimestre

 • Cor lo Pom de Flors: 100 €/any

 • CorAggio: 20 €/mes

 • Justeatre: 30 €/mes

 • Pastorets: 20 €/any (els fills de socis, gratuït)

 • Subscripció a la Vall de Verç:

  • Quota ordinària: 22 €/any

  • Quota socis/es Ateneu: 20 €/any

 • Billar: 64 €/any

 • Esbart: (consultar)

Els alumnes de l’Escoles de Música han de ser socis de l’Ateneu.

Com puc fer-me soci?

Per fer-se soci cal omplir el formulari de sol·licitud i pagar les quotes corresponets. Per domiciliar el pagament de les quotes, cal omplir el full SEPA del banc i retornar-ho signat a l’Ateneu. El cobrament de les quotes es realitza sempre per domiciliació bancària.

Quins drets tinc com a soci?

Aquells que estableixen els estatuts. De forma resumida:

 • Participar en la vida de l’entitat, assistint a les assemblees amb veu i vot, i podent formar part de la Junta Directiva.

 • Participar de forma activa en les activitats de les seccions de l’Ateneu (corals, arts escèniques, arts plàstiques, activitats esportives…).

 • Assistir a les activitats de l’Ateneu obertes al públic amb un preu reduït.