Ateneu Sant Just Desverm

Ateneu Sant Just Desvern

Carrer Ateneu, 3 Sant Just Desvern

Punt lila

L’Ateneu manifesta la seva tolerància zero davant la concurrència en tota la seva organització de conductes constitutives d’assetjament a les persones Bústia de denúncies del Protocol Anti-assetjament.

L’Ateneu garanteix un acompanyament en cadascun dels casos, sempre tenint en compte que l’objectiu és protegir la persona afectada

PROTOCOL

Has patit alguna forma de violència sexual o LGTBIfòbica? Pots acollir-te al PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT i sol·licitar un acompanyament des de l’Ateneu de Sant Just

 

OBJECTIU

L’objectiu és posicionar l’Ateneu com a espai amb un ferm compromís davant les violències sexuals i LGTBIfòbiques.

 

COM FUNCIONA?

L’Ateneu ha habilitat dues vies de contacte per fer arribar una queixa o denúncia:

QUI S’HI POT ACOLLIR?

L’espai d’aplicació d’aquest Protocol té en compte tots els espais físics i relacionals (interns i externs, presencials o virtuals) de l’Ateneu i abasta totes les persones vinculades. S’hi pot acollir tothom que tingui vinculació amb l’Ateneu i que hagi patit qualsevol tipus de violència sexual o LGTBIfòbica dins dels espais físics en qualsevol activitat organitzada o, també, en espais o activitats externes

 

LLEI D’IGUALTAT EFECTIVA

Aquest protocol dona compliment a allò que exigeixen la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; el RD 901/2020 de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; i l’article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció riscos laborals