Ateneu Sant Just Desverm

Ateneu Sant Just Desvern

Carrer Ateneu, 3 Sant Just Desvern

La Junta

La Junta Directiva actual va ser escollida a l’Assemblea General Ordinària celebrada el 12 de març de 2022

Miquel Obradó i Dalmau

President

Marta Malaret i Julià

Vicepresidenta 1a

Miquel Almela i Casanova

Vicepresident 2n

Antoni Gasull i Valldosera

Secretari

Manel Ripoll i Garcia

Tresorer

Lluc Tost López

Vocal

Lluís Tarrés Girbau

Vocal

Carles Garcia Salas

Vocal

Joan Gonzàlez Herrero

Vocal

Ricard Segura Romero

Vocal

Estatuts de l'Ateneu

La Junta es reuneix una vegada al mes. A les reunions de la Junta Directiva hi poden assistir, també, els representants de les diferents seccions i grups de l’Ateneu, amb veu però sense vot.

El President, la Vicepresidenta 1a, el Secretari i el Tresorer formen el Consell Executiu, que gestionen el dia a dia de l’entitat entre reunions de la Junta Directiva.

L’última actualització dels Estatuts de l’Ateneu es va fer a l’Assemblea General Extraordinària de 8 de març de 2014. Podeu descarregar-los clicant aquí.

També cal tenir en compte que tot allò no inclòs en els estatuts ho trobareu al Reglament de Règim Intern que és un document amb els aspectes que la llei no obliga a recollir en els estatuts.

Actes de les assemblees anuals: